31 август празник на Мелник

Културни забележителности

31 август празник на Мелник

Празникът на град Мелник се свързва с християнския ритуал "Полагане честния пояс на Пресвета Богородица". Той протича с  посещение на манастира "Св. Богородица Спилеотиса (наричан още "Света Зона"), намиращ се над града. Макар и в руини, манастирът се почита като свято място. Всяка година тук се отслужва Божествената света литургия и се приготвя курбан за здраве, след която миряните се отправят към центъра на града, за да се потопят в празника на града, да отпият глътка от прочутото мелнишко вино и да чуят най-новите стихове на Мелнишките поетични вечери.

Денят и мястото на манастира са популярни с ритуалите си за зачатие и с молитвите на родителите за омъжване на клонящи към по-голяма възраст свои деца. 

В навечерието на празника местните жени усукват бял и червен конец, с който ритуално обикалят манастира на Богородица. От тази връв се дава на бездетни жени, които я връзват около кръста си с надежда за рожба.

Многобройните истории за чудесата на празника на Богородица и до днес събират поклонници

В същия ден се отдава почит и на известния деец за свободата на Македония- Тодор Александров. Той е убит недалеч от града и гробът му е обект на общобългарско поклонение