Банско-духовност и култура

За Банско

ЗА ИСТОРИЯТА НА БАНСКО ЩЕ ЗАПОЧНЕМ С ПИРИН

Пирин е обичана, възпявана и възхвалявана планина. Покровителка на горди чеда и закрилница. Банскалии не могат без Пирин, без да поглеждат към високите и върхове, без да свързват живота си с нея, без да кръщават децата си на нея. 

Пирин или Перин на бански диалект носи име на славянския бог- гръмовержеца Перун. Според някои езиковеди коренът „пер“ е много по-древен и тракийски. Среща се в думи като Перперек, Перивол, Перник и др. Като по същество означава високо издигнато място, удряно от гръмотевици. В старите писания се среща още едно име на планината- Орбел, превеждано като белоснежна планина

Тодорка

В центъра на планинската верига е правилната пирамида на връх Тодорка- обичано име, идващо от  легендата за непокорната дъщеря на стария Бан, основател на селището. Тя се хвърля от върха на планината, за да запази своята чест от посегателствата на турците, а от прекрасните и сини очи се появяват две красиви езера- Тодорини очи. 

Дали Банско е онова владение на Бана, което запазва уважавания си статут дори и под чуждо господство, не е ясно,  но Историята показва, че макар и най-голямото в Разлога /Разложката котловина/,  тук нямало турски гарнизон, а властта се съблюдавала от едно заптие само през деня. Освен земеделци и животновъдци тук имало значително търговско съсловие- еманципирано и уважавано от властта, което пътувало из  цялата Османска империя и създавало контакти из Европа още през 17 век.

Банските търговци

В данъчния  регистър на Виенската градска управа от 1766г. могат да бъдат видени подписите на първите големи бански търговци, които макар и поданици на султана се самоопределят като българи. Те владеели езици и достойно се представяли в своите дела. Това са хаджи Ласко и Никола Мутафчийов, хаджи Никола Сирлещов, Георги Хаджиикономов, Димитър Хаджистоилов, Юван Хаджирадонов, Никола Пумпал, Тодор Герман, Арсений Сирлещов. Те имали представители не само във Виена, но и в Пеща, Нови Сад и Земун. За имотното състояние на Банско красноречиво говори и фактът, че около 17 са били на брой хаджийските фамилии, като над 10 от тях и до днес носят родовата слава.

Църквите на банскалии

Банскалии са христолюбиви и почтени хора. Звучи невероятно, но те са сред първите предстоятели на православния храм  “Успение на пресвета Богородица” в Пеща /1788г./, т.нар. гръцка църква в Будапеща. Първият предстоятел на църквата е Алкси Хаджиниколович /Кир Леска/, прародител и гордост за рода Сирлещови.

Хаджи Вълчо и неговия син Хаджи Георги, заедно с бащата на Тома Вишанов са сред най-големите дарители на Зографския и Хилендарския манастир/18 век/ в Света гора. Ктиторският протрет на Хаджи Вълчо се вижда в църквата "Св. Богородица" на Зограф. За вечна памет и слава, неговото име и род са записани в царственика на манастира, редом с големите дарители с короновани глави.

Банскалии сами построяват в своето селище църквата "Св. Богородица" през 1801г. и забележителната  със своите размери църква “Св. Троица” през 1835г. По-късно издигат внушителната часовникова кула /1865/, и значително подпомагат Рилската света обител.

Личностите на Българското възраждане

Няма нищо случайно, че Паисий Хилендарски е родом от Банско  и че именно той създава “История славянобългарская”. Родовите предания го свързват с рода Ба/х/анови,  и  именитите му братя Хаджи Вълчо и игумена Лаврентий. Той живее по едно и също време със споменатите вече бански търговци , записали се в официални документи на Хабсбургската империя като родени в “кралство България”.

Други известни личности от града са Тома Вишанов – Молера, основател на Банската художествена школа, Лазар Герман, Михаил Герман, Марко Теодорович Везюв, Неофит Рилски и др.

За буйната кръв във вените говорят историите за Терзи Никола, за кир Благо Тодев, Хаджи Кандит, за Радон Тодев и още много герои, загинали в борбите за свободата и обединението на България.

Банскалии са горди с името на поета и човека Никола Вапцаров, както и със своята интелигенция, със съсловието си от учители, завършили Американския колеж в България и  реномирани университети в чужбина, владеещи по няколко езика. 

Банско е духовно средище на България!