Църквата Св. Богородица в Банско

Банско-духовност и култура

Църквата Св. Богородица в Банско

Позната като гробищната църква на Банско, тя е ниска постройка, вкопана в земята. Като истинска крепост, изградена е изцяло от камък, с дебели стени, с малки прозорци с решетки и капаци отвътре, с тежка, обкована с желязо врата. Изградена е върху основата на по-стар храм от 13 век..

„Света Богородица” е ремонтирана и разширявана още през 18 в.

На владишкия трон има надпис от 1761 г., а през 1801 г. Костадин Хаджиниколов (КХН) – брат на Алекси Хаджиниколов и иконописецът Тома Вишанов – Молера (Икономович θН) са изписани с инициалите им като нейни ктитори. Върху северната ѝ стена отвън има надпис „1801 + аогос 17 ктиторѣ: θН:  и КХΝ:” 

Пристрояването на храма е превърнато в женско отделение. Наосът е преграден от два иконостаса . Вътрешността не е изписана- нещо характерно за стила на банските майстори, което ще се види и по-късно при живописването на новата банска църква „Св. Троица” /1835г./.. Единствената украса на църквата е великолепният резбован иконостас от 18век. От анонимен автор, който няма аналог по своята красота и изящество.  Пожар през 50-те години на 20 век унищожава част от иконостаса и творбите на Тома Вишанов – Молера. Наследници на стария Вишанов род в по-ново време възстановяват обгорените табли 

Освен в родното си място и Атон, банските търговци оставят силна диря и в европейските центрове, в които работят и живеят. Православната църква в Будапеща също е издигната в чест на "Успение на Пресвета Богородица". Известно е, че нейният пръв предстоятел е банскалията Алекси  Хаджиниколович, който е осноател на Срилещовия род в Банско. Неговият гроб е в църковния двор.