Дяволски красива страна

Празници и традиции

Дяволски красива страна

Има любима народна приказка за това, когато Бог раздавал благата на народите, българите били на опашката и скромно чакали реда си. Но за беда, когато редът им дошъл и Бог понечил да ги дари, ръцете му останали празни...Да, защото дяволът злостно се бил домогнал до Всемогъщия и тайно късал от всяка подадена благинка на народите, най-хубавото за себе си. Така рогатият заделил за себе си красиви долини, белоснежни планини, тучни поля, плодороден чернозем, равнини и низини, реки и море- красота. 

За наш късмет, краят е щастлив.

Разбрал пъкления план на дявола, Бог му взел всичко и го дал на българите. Така в България - страна „като една човешка длан“, хората получили всичко. 

Ние показваме тази красота с добавен кулинарен вкус и не малко история. Пътуваме из Родната и пишем за нея, превръщайки своята любов в туристическа мисия.

Последвайте ни!

АРТ ИДЕЯ БГ

WWW.CULINARYTOURISM.BG

Адрес

гр. Банско, ул. "СТрума"2

Телефон

+359887769946