Пътувай отговорно!

Празници и традиции

Пътувай отговорно!

Пътувайте отговорно и уважавайте местните общности!
Туризмът е значима мултикултурна дейност, която насърчава опознаването и приближаването на народите и е важен фактор за преодоляване на икономическите трудности. Статистиката показва, че приходите от туризъм в световен мащаб са на второ място след тези от информационните технологии.  Но медалът има две страни.
 
В глобалната туристическа индустрия, в която и България е въвлечена, често се забравя за местните общности, за техния живот и бит.
Все по-често пътуването се свежда просто до цена и максимално включени удоволствия в нея, а автоматично генерираните решения от машината на Гугъл, заместват информацията от първа ръка. Участниците в туристическия бизнес се плъзват по тази плоскост и на главната улица с услуги, всъщност, се представя изкривеното лице на местната култура и бизнес.
 
Избирайки да бъдем извън масовия стереотип, ние можем да съхраним своята автентичност, ценност и ресурси и да поемем своята отговорност към природата и местните общности. Ние можем да бъде добрите домакини.
Тогава пътуването към нашата дестинация може да бъде вълнуваща и незабравима среща за всеки гост. Нещо много повече от посещение на различни места, на забележителни паметници, правене на снимки и закупуване на сувенири. 
Препоръки за отговорен избор и отговорно пътуване:
1.  Изберете  дестинации, места за настаняване и туроператори, които работят в унисон с принципите за защити на околната среда и подпомагат местната култура и общество.
2.  Проучете нещата предварително и не бъдете „куфар” в нечий багажник.
3. Задайте въпроси. Съвременните комуникации дават лесни и евтини възможности за свързване с хора и туроператори, които могат да Ви дадат информация от първа ръка. Направете своето изследване в интернет. Нека туроператорите и хотелиерите знаят,  че Вие сте отговорни като потребители. Няма страшно да зададете въпроси от рода- Каква е вашата политика към околната среда? Какъв процент от Вашите служители са месни граждани? Подкрепяте ли някакъв проект в полза на местните общности?
4. Поинтересувайте се дали организациите имат партньорства със сертифициращи еко програми и одитори, които съблюдават този процес? Разграничавайте продуктите с етикет „еко”, които използват този знак само като маркетингов инструмент за привличане на клиенти  и тези които реално са въвели правила и дейности с екологосъобразна цел.
5.  Предпочитайте активните компании и така подпомагайте тяхната дейност.
Правила за отговорно пътуване:
Правейки алтернативни решения за пътуване, Вие можете да имате уникална ваканция, без да оставяте отрицателни знаци върху културата, икономиката и околната среда.
1.  В хотела. Поинтересувайте се за тяхната политика по отношение на околната среда и практики в тази посока. Спазвайте въведените правила.
2.  Език. Научете няколко думи от месния език и го използвайте- това е знак на уважение.
3.  Дрехи. Съобразявайте се местната култура, правила и етикет.
4.  Поведение. Уважавайте личния живот на местните хора. Попитайте за разрешение преди да влезете в свещено място, частен дом или земя. 
5.  Фотография. Бъдете чувствителни към това кой, какво и как заснемате с фотоапарат или камера. Винаги първо попитайте за разрешение.
6.  Околна среда. Уважавайте природата. Не докосвайте животните и не ги дразнете. Движете се по указаните пътеки. Подкрепяйте опазването като плащате входни такси в паркове и защитени местности, и правите дарения
7.  Сувенири, продукти от животни и растения. Никога не купувайте изделия, произведени от защитени и застрашени животни.
8.  Плащайте справедлива цена. Уважавайте местния труд и не се впускайте в прекалено агресивни договаряния за сувенири.
9.  Купувайте местни продукти: изберете настаняване в къщи, вили и хотели на местните хора. Използвайте услугите на местните хора. Яжте в местните ресторанти, купувайте от местните магазини и участвайте в местните фестивали и събития.
10.   Наемете местен гид
Свeтовният ден на туризма е 27 септември